Конкурси за цркве и верске заједнице

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2019. ГОДИНИ

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години

КОНКУРСИ ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2019. ГОДИНИ

1.Одлука о спровођењу конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за 2019. годину

2. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине за 2019. годину

2.1. Пријава на конкурс за финансирање цркава и верских заједница 

2.2.  Pályázati kérelem egyházak és vallásközösségek társfinanszírozására

2.3.  Prihlášku na súbeh na spolufinancovanie cirkví a náboženských spoločenstiev

2.4.  Anunţ la concurs pentru cofinanţarea bisericilor şi comunităţilor naţionale

2.5.  Прияву на конкурс за софинансованє церквох и вирских заєднїцох

2.6.  Prijava na natječaj za sufinanciranje crkava i vjerskih zajednica


2018. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2018. ГОДИНИ

  1. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине

______________________________________________________________________________

  1. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине
  2. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину