Конкурси за цркве и верске заједнице

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2020. ГОДИНИ

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години


КОНКУРСИ ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2020. ГОДИНИ

Одлука o спровођењу конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

1. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

1.1. Пријава на конкурс за финансирање цркава и верских заједница

1.2. Pályázati kérelem egyházak és vallásközösségek társfinanszírozására

1.3. Prihlášku na súbeh na spolufinancovanie cirkví a náboženských spoločenstiev

1.4. Anunţ la concurs pentru cofinanţarea bisericilor şi comunităţilor naţionale

1.5. Прияву на конкурс за софинансованє церквох и вирских заєднїцох

1.6. Prijava na natječaj za sufinanciranje crkava i vjerskih zajednica


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

2019. година

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години

2018. година

  1. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине

______________________________________________________________________________

  1. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине
  2. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину